KOTITALOUSVÄHENNYKSEN HYÖDYT

Vuonna 2021 kotitalousvähennys on 40% tilaamasi siivoustyön arvosta. Henkilön maksimivähennys vuodessa on 2 250€ ja omavastuu on 100€. Kotitalouden vähennys on henkilökohtainen, toisin sanoin vain vähennykseen oikeutetusta työstä maksavalla henkilöllä on oikeus vähennykseen.

Henkilön kokonaisvähennys vuodessa on 5 875€. Eli suurimpaan mahdolliseen kotitalousvähennykseen päästään näin 5 875€ x 40% — 100€ (omavastuu) =2 250€.

NÄIN HAET KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ

Kotitalousvähennystä voi hakea kahdella eri tavalla. Menettelytapa riippuu kotipalvelusopimuksen, kuten esimerskiksi kotisiivoussopimuksen pituudesta.

Jos olet käyttänyt yli 12 kuukautta saman, ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen tarjoamia siivouspalveluja on suositeltavaa hakea kotitalousvähennystä verokauden alussa. Tällaisessa tapauksessa kotitalousvähennystä haetaan verokortilla.

Mikäli olet vasta tilannut kotipalvelun tai käytät kotisiivouspalveluja epäsäännöllisesti, kannattaa säilyttää kuitit ja pyytää siivouspalveluntarjoajalta yhteenveto vuoden aikana käyttämistäsi palveluista. Yhteenveto toimitetaan veroilmoituksen yhteydessä verottajalle.

KOTIPALVELUSOPIMUS PIENENTÄÄ VEROPROSENTTIA

Mikäli kotisiivous perustuu pidempiaikaiseen yli vuoden pituiseen siivoussopimukseen, voi kotitalousvähennystä pyytää jo verokorttia hakiessa. Silloin vähennys vaikuttaa etukäteen koko vuoden veroprosenttiin. Toisin sanoen henkilö, jolla on voimassaoleva siivouspalvelusopimus, voi pyytää verottajalta matalamman ennakonpidätysprosentin, jossa kotitalousvähennys on jo ennakkoon huomioitu.

Näin taloudellinen hyöty kotitalousvähennyksen käytöstä realisoituu saman tien, kun palkasta tai eläkkeestä jää suurempi osuus käteen. Uuden verokortin pystyy tilaamaan Verokortti verkossa -palvelusta. Verokortin päivityksen voi hoitaa myös puhelimitse tai verotoimistossa asioimalla.

Jos kotitalousvähennys on ilmoitettu verokorttihakemuksessa, verohallinto merkitsee sen valmiiksi myös esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tiedot ovat oikein, vähennystä ei tarvitse ilmoittaa uudestaan.

KOTITALOUSVÄHENNYS VEROILMOITUKSELLA

Veroilmoituksessa tarvittavat tiedot pystyy ilmoittamaan veroilmoitus verkossa -palvelussa tai paperisella veroilmoituslomakkeella täyttämällä liitelomakkeen numero 14.

Antamme esitäytetyt kotitalousvähennyshakemukseen tarvittavat asiakirjat. Suosittelemme silti säilyttämään kuitit, sillä verotoimisto saattaa haluta varmistaa lukujen olevan oikein.

Valikko